Beskæftigelse på særlige vilkår

Beskæftigelse på særlige vilkår

Beskæftigelse på særlige vilkår har til formål at sikre, at medarbejdere kan bevare en beskæftigelse uanset forringet arbejdsevne. Samt at øge beskæftigelsen for personer, der har vanskeligt ved at opnå en placering på arbejdsmarkedet.

I Værkstedshuset sikrer vi, at borgere med varig funktionsnedsættelse får et værdigt og givende arbejdsliv. Det gør vi bl.a. ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Vi giver også borgerne ansvar og medbestemmelse for at skabe en stærk arbejdsidentitet.

Læs mere om, hvad vi tilbyder her.