Vores målgruppe

Værkstedshusets målgruppe er borgere, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller psykisk sygdom, har behov for støtte, vejledning og i enkelte tilfælde fysisk og praktisk støtte og hjælp til selvstændigt at udføre arbejdsopgaver og indgå i arbejdsfællesskaber.

Tilbuddet henvender sig til borgere der er fyldt 18 år.

Beskæftigelse på særlige vilkår

Forudsætninger

Den enkelte borger skal have et ønske om at lære og udvikle håndværksfaglige færdigheder eller andre kompetencer til brug for løsning af arbejdsopgaver samt til at indgå i de relaterede arbejdsrelationer.

Den enkelte skal kunne modtage visuel eller verbal instruktion og efterfølgende selvstændigt løse en afgrænset opgave.

Det er en forudsætning, at borgeren fortrinsvis kan færdes alene på værkstedet og med støtte og vejledning er selvhjulpen omkring det fysiske og praktiske og kun i enkelte situationer behøver fysisk hjælp.

Borgerens behov

Vi tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer, og indsatsen bliver tilrettelagt i et team omkring borgeren for at sikre en høj faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation. Der samarbejdes med borgerens netværk og med andre faggrupper. I de værkstedsfaglige og sociale aktiviteter er der fokus på at styrke borgerens:

  • Personlige udvikling gennem en ressourceorienteret indsats
  • Selvstændighed gennem udvikling af den enkeltes arbejdsfelt og arbejdsidentitet.
  • Indflydelse på eget arbejdsliv gennem demokratiske processer og fora.
  • Netværk ved, at den enkelte oplever at tilhøre et arbejdsfællesskab, hvor der er samhørighed og hvor alle er værdifulde og bidragende

Læs mere i Ydelsesbeskrivelse, Social og Handicap 2021

Vil du gerne høre mere?

Kender du en borger, der vil elske at arbejde i Værkstedshuset? Eller vil du gerne høre mere om vores arbejde? Send og en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.