Meget mere end et håndarbejdsværksted

Vi er hamrende gode til at væve, men vi er også meget mere end det! Vi er en arbejdsplads med plads til forskellighed. Med plads til fjolleri og nørderi. Vi tager vores rolle som beskyttet værksted alvorligt, men vi tager ikke os selv højtideligt. Vores vigtigste opgave er nemlig at facilitere og ikke kontrollere, og vi tror på, at alle kan bidrage og skabe værdi.

Nøglen er arbejdsglæde

Vi ser den enkelte borgers mulighed for succes, og ’arbejdsglæde’ er nøglen til et stærkt, socialt arbejdsfællesskab. Ja faktisk har vi en borger på godt 80 år, som nægter at gå på pension, fordi han hellere vil være en del af arbejdsfællesskabet og nyder at arbejde sammen med alle vores unge borgere. Og vi forstår ham sådan set godt. For arbejdsglæden påvirker også borgernes øvrige hverdag positivt. En mor til en anden borger fortæller os endda, at ”det har givet ham mere livsglæde og livsindhold”. Det gør os stolte af vores arbejde og rolle i samfundet.

Meget mere end et håndarbejdsværksted

Vi er hamrende gode til at væve, men vi er også meget mere end det! Vi er en arbejdsplads med plads til forskellighed. Med plads til fjolleri og nørderi. Vi tager vores rolle som beskyttet værksted alvorligt, men vi tager ikke os selv højtideligt. Vores vigtigste opgave er nemlig at facilitere og ikke kontrollere, og vi tror på, at alle kan bidrage og skabe værdi.

Nøglen er arbejdsglæde

Vi ser den enkelte borgers mulighed for succes, og ’arbejdsglæde’ er nøglen til et stærkt, socialt arbejdsfællesskab. Ja faktisk har vi en borger på godt 80 år, som nægter at gå på pension, fordi han hellere vil være en del af arbejdsfællesskabet og nyder at arbejde sammen med alle vores unge borgere. Og vi forstår ham sådan set godt. For arbejdsglæden påvirker også borgernes øvrige hverdag positivt. En mor til en anden borger fortæller os endda, at ”det har givet ham mere livsglæde og livsindhold”. Det gør os stolte af vores arbejde og rolle i samfundet.

Et meningsfuldt arbejdsfællesskab

Værkstedshuset er ikke et sted, man parkerer borgere, der skal have tiden til at gå. Vi vil give borgere med funktionsnedsættelse et meningsfuldt arbejdsliv med plads til udvikling – socialt såvel som fagligt. Derfor er vi et arbejdsfællesskab, hvor vi løfter i flok og regner med hinanden, og borgerne har medbestemmelse og indflydelse.

Vi tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov, men vi er ikke bange for at stille krav. Alle er vigtige for at kunne løse en arbejdsopgave, og at bidrage til arbejdsfællesskabet giver en ansvarsfølelse, som borgerne ikke oplever på samme måde i andre sammenhænge. Hver især kan vi lidt – sammen kan vi det hele.

Vores overordnede mål

  • Tilbyde oplæring og beskæftigelse af høj kvalitet i et trygt og udviklende arbejdsfællesskab.
  • Opøve, udvikle og vedligeholde den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Støtte og styrke værkstedsmedarbejdergruppen i at danne sociale netværk og relationer.

Et meningsfuldt arbejdsfællesskab

Værkstedshuset er ikke et sted, man parkerer borgere, der skal have tiden til at gå. Vi vil give borgere med funktionsnedsættelse et meningsfuldt arbejdsliv med plads til udvikling – socialt såvel som fagligt. Derfor er vi et arbejdsfællesskab, hvor vi løfter i flok og regner med hinanden, og borgerne har medbestemmelse og indflydelse.

Vi tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov, men vi er ikke bange for at stille krav. Alle er vigtige for at kunne løse en arbejdsopgave, og at bidrage til arbejdsfællesskabet giver en ansvarsfølelse, som borgerne ikke oplever på samme måde i andre sammenhænge. Hver især kan vi lidt – sammen kan vi det hele.

Vores overordnede mål

  • Tilbyde oplæring og beskæftigelse af høj kvalitet i et trygt og udviklende arbejdsfællesskab.
  • Opøve, udvikle og vedligeholde den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Støtte og styrke værkstedsmedarbejdergruppen i at danne sociale netværk og relationer.

Personale

Leder

Lene Egekær Fredriksen

Mail: leef@gentofte.dk
Mobil: 29 13 42 48
Telefon: 39 64 29 33 lok. 1

Tekstil

Lise Vægter Falkenberg

Værkstedsassistent & designer
Bestyrelsesrepræsentant
Telefon: 39 64 29 33 lok. 3

Billedkunst og IT

Yuko Sakurai

Pædagog
Telefon: 39 64 29 33 lok. 3

Køkken

Signe Merkelsen

Værkstedsassistent
Telefon: 39 64 29 33 lok. 4

Bogbinderi

Tinne Borgland

Pædagog
Telefon: 39 64 29 33 lok. 2

Bestyrelse

Værkstedshusets overordnede bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af Gentofte Kommune.

Foruden bestyrelsen vælges en personalerepræsentant med observationsstatus blandt det faste personale. Leder deltager som referent. Repræsentanter fra brugerrådet deltager ved et møde årligt.

Formand: Lisbeth Jensen

Næstformand: Jakob Vilner

Medlemmer: Jakob Vilner, Mikala Philip Bjerg, Jens Christian Pedersen, Elsebet Schultz

Personalerepræsentant: Lise Vægter Falkenberg