Indflydelse og samarbejde

Indflydelse og samarbejde er vigtige for at skabe en god arbejdsplads for alle.

Mulighederne for at få indflydelse som medarbejder er;

  • i udarbejdelsen af målene i din indsatsplan.
  • ved at indgå i tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver.
  • deltagelse i de samtaler der er på de enkelte værksteder.
  • deltagelse i fællesmøder og forskellige udvalg.
  • ved at kontakte brugerrådet

Brugerråd

I Værkstedshuset vælges der et brugerråd for 2 år. Brugerrådets overordnede opgave er at sikre;

  • at medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.

Brugerrådet har bl.a. lavet en medarbejderhåndbog, med de ting der kan være praktiske, at vide om at arbejde her: Medarbejderhåndbog.

Fokuspunkter

Brugerrådet har fokus på 3 overordnede emner;

  • Fælles trivsel – Arbejdsmiljø.
  • Det vi laver sammen – Aktiviteter, arbejdsopgaver og sociale arrangementer.
  • De fysiske rammer– Indretning og fysisk arbejdsmiljø.

Inden hvert møde besøger en repræsentant fra rådet de forskellige værksteder og indsamler emner til mødet. På værkstedet er der en plakat, hvor der kan skrives emner og ideer på. Der laves referat efter mødet med billeder. referatet hænges op på de forskellige værksteder.

Brugerrådets medlemmer

Formand
Anne B.

Medlemmer
Fatima
Jonas
Sakina
Emilie
Suppleant: Alexander

Personalerepræsentant
Tinne Borgland

Vil du også arbejde i Værkstedshuset?

Lyder en arbejdsplads på en af de spændende værksteder som noget for dig? Kontakt os, så vi kan tage en snak om mulighederne og evt. aftale, at du kan komme på besøg og opleve værkstederne.