Serviceloven paragraf 103

Serviceloven paragraf 103

Vi arbejder efter Serviceloven paragraf 103. Formålet med serviceloven er at sikre alle et værdigt arbejdsliv. Det gør vi ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Se hvordan vi arbejder i Værkstedshuset her.